Câu hỏi phỏng vấn Swift
Câu hỏi

iBeacons trong iOS là gì?

Câu trả lời

iBeacon, công nghệ không dây Bluetooth năng lượng thấp mới của Apple, cho phép iPhone và người dùng iOS khác nhận thông tin và dịch vụ dựa trên vị trí trên điện thoại thông minh. IBeacons là...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa App IDBundle ID là gì?

senior

QoS (Quality of Service) trong GCD trong Swift là gì?

expert

Hashable protocol trong Swift được sử dụng để làm gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào