Câu hỏi phỏng vấn jQuery
Câu hỏi

jQuery là gì?

Câu trả lời

jQuery là một thư viện JavaScript nhẹ, với khẩu hiệu "viết ít hơn, làm nhiều hơn". Mục đích của jQuery là làm cho việc sử dụng JavaScript trên trang web của bạn trở nên dễ dàng hơn. jQuery giúp đơn giản hóa nhiều tác vụ phổ biến yêu cầu nhiều dòng mã JavaScript để thực hiện, và gói gọn chúng vào các phương thức mà bạn có thể gọi bằng một dòng mã duy nhất. jQuery cũng làm cho nhiều thứ phức tạp từ JavaScript trở nên đơn giản hơn, như các cuộc gọi AJAX và thao tác DOM

Bạn có thể làm gì với jQuery?

  • Thao tác HTML/DOM: jQuery giúp dễ dàng thao tác và thay đổi nội dung HTML và cấu trúc DOM của trang web.
  • Thao tác CSS: jQuery cho phép thay đổi và quản lý CSS, bao gồm thêm, xóa hoặc sửa đổi các thuộc tính CSS.
  • Xử lý sự kiện: jQuery cung cấp một cách đơn giản để xử lý các sự kiện, như nhấp chuột hoặc nhấn phím, trên các phần tử trang web.
  • Hiệu ứng và hoạt ảnh: jQuery hỗ trợ nhiều hiệu ứng và hoạt ảnh sẵn có, giúp tạo ra trải nghiệm người dùng mượt mà và ...
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa $(this)this trong jQuery là gì?

junior

Sự khác biệt giữa các tệp .js.min.js là gì?

junior

Đâu là điểm bắt đầu thực thi code trong jQuery?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào