Câu hỏi phỏng vấn jQuery
Câu hỏi

Trong jQuery, selectors nào nhanh nhất và chậm nhất là gì?

Câu trả lời

Selector nhanh nhất

Trong jQuery, bộ chọn nhanh nhất là bộ chọn ID. Điều này là do mỗi ID của phần tử HTML được đảm bảo là duy nhất trong một trang web. Khi trình duyệt bắt đầu tìm kiếm phần tử với một ID cụ thể, ngay khi tìm thấy, nó sẽ dừng việc tìm kiếm. Điều này làm cho việc tìm kiếm trở nên cực kỳ nhanh chóng

Selector chậm nhất

Ngược lại, bộ chọn lớp (class selector) được coi là chậm nhất trong jQuery. Điều này là do có thể có nhiều phần tử sử dụng cùng một tên lớp, và trình duyệt cần phải duyệt qua toàn bộ DOM để tìm tất cả các phần tử có tên lớp đó. Điều này làm tăng thời gian cần thiết để xác định các phần tử, đặc biệt là trên các trang web có cấu trúc DOM phức tạp hoặc lớn

Lưu ý khi sử dụng selector

  • Hiệu Suất: Trong các trình duyệt hiện đại, sự khác biệt về hiệu suất giữa các bộ chọn có thể không đáng kể nhờ vào các cải tiến...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

jQuery làm thế nào để thực hiện một yêu cầu Ajax đồng bộ thay vì bất đồng bộ?

senior

Caching trong jQuery nghĩa là gì và làm thế nào để sử dụng caching trong jQuery?

middle

Khi nào nên sẽ sử dụng AngularJS hay jQuery?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào