Câu hỏi phỏng vấn jQuery
Câu hỏi

CDN là gì?

Câu trả lời

CDN (Content Delivery Network) là một hệ thống máy chủ được kết nối với nhau trên toàn cầu, giúp tăng tốc độ tải trang web bằng cách lưu trữ bản sao của các nội dung tĩnh trên nhiều máy chủ gần vị trí người dùng. Mục đích của CDN là cải thiện hiệu suất trang web, giảm lượng tiêu thụ băng thông và tăng trải nghiệm người dùng. CDN giúp phân phối nội dung nhanh hơn bằng cách sử dụng các điểm truy cập (Points of Presence – PoP) đặt ở nhiều vị trí trên thế giới.

Ưu điểm của CDN bao gồm:

  • Tăng tốc độ hiển thị CSS, JavaScript, hình ảnh và video.
  • Giảm lư...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

JavaScriptjQuery khác nhau như thế nào?

junior

Sự khác biệt giữa các tệp .js.min.js là gì?

middle

Sự khác biệt giữa document.getElementById('txtName')$('#txtName') là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào