Câu hỏi

Khác biệt giữa MutationQuery trong GraphQL là gì?

Câu trả lời

Trong GraphQL, QueryMutation là hai loại hoạt động chính mà bạn có thể thực hiện trên một server GraphQL để tương tác với dữ liệu. Dưới đây là sự khác biệt giữa chúng:

Query:

  • Mục đích: Query được sử dụng để truy vấn và lấy dữ liệu từ server mà không làm thay đổi trạng thái của dữ liệu đó.
  • Hoạt động: Tương tự như phương thức GET trong REST, Query chỉ đọc dữ liệu và không gây ra bất kỳ tác động phụ nào đến dữ liệu.
  • Thực thi: Các trường trong một Query có thể được thực thi song song bởi GraphQL engine, giúp tối ưu hóa hiệu suất và thời gian phản hồi.

Mutation:

  • Mục đích: Mutation được sử dụng để tạo, cập nhật hoặc xóa dữ liệu trên server, tức là thực hiện các thay đổi trạng thái.
  • Hoạt động: Tương tự như các phương ...
Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Schema của GraphQL có thể chứa những hành động nào?

middle

Làm thế nào để thực hiện AuthenticationAuthorization trong GraphQL?

junior

Schema GraphQL là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào