Câu hỏi phỏng vấn GraphQL
Câu hỏi

GraphQL là gì?

Câu trả lời

GraphQL là một ngôn ngữ truy vấn dữ liệu nguồn mở và một runtime cho API, cho phép client chỉ định chính xác những gì họ cần từ một API. Được phát triển bởi Facebook và sau đó được open-source, GraphQL cung cấp một cách tiếp cận khai báo để lấy dữ liệu, nơi client có thể yêu cầu chính xác dữ liệu cần thiết mà không nhận thêm thông tin không cần thiết.

Tính năng chính của GraphQL:

  • Truy vấn dữ liệu một cách linh hoạt: Client có thể yêu cầu chính xác các trường ...
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Làm thế nào để xử lý lỗi trong GraphQL?

middle

Làm thế nào để thực hiện Server-Side Caching trong GraphQL?

junior

GraphQL có phải là một cơ sở dữ liệu không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào