Câu hỏi phỏng vấn Devops
Câu hỏi

Kỹ sư DevOps là gì?

Câu trả lời

Kỹ sư DevOps là người chịu trách nhiệm tạo ra sự hợp tác và liên kết chặt chẽ giữa các nhóm phát triển (development) và vận hành (operations) trong quá trình phát triển phần mềm, nhằm mục đích tối ưu hóa và tự động hóa quy trình phát triển, triển khai và vận hành ứng dụng. Cụ thể, vai trò và nhiệm vụ của kỹ sư DevOps bao gồm:

  1. Tối Ưu Hóa Quy Trình Phát Triển Phần Mềm: Kỹ sư DevOps làm việc để tối ưu hóa vòng đời phát triển phần mềm, giúp sản phẩm IT được phát hành nhanh chóng và thường xuyên hơn, đồng thời đảm bảo chất lượng và ổn định của sản phẩm.
  2. Tự Động Hóa: Họ sử dụng các công cụ và kỹ thuật tự động hóa để giảm thiểu các quy trình thủ công trong việc triển khai và vận hành ứng dụng, từ việc tự động hóa việc kiểm thử, triển khai, đến quản lý cơ sở hạ tầng.
  3. Quản Lý Cơ Sở Hạ Tầng: Kỹ sư DevOps thường xuyê...
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Giải thích kiến trúc Jenkins?

middle

Hãy liệt kê các công cụ DevOps hay sử dụng?

middle

Trong Devops, tại sao lại cần CI?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào