Câu hỏi phỏng vấn Net core
Câu hỏi

Làm thế nào bạn có thể tạo Scope riêng cho một đối tượng Scoped trong .NET?

Câu trả lời

Tạo Scope Riêng cho Đối Tượng Scoped trong .NET

Trong .NET, việc tạo một scope riêng cho một đối tượng scoped có thể được thực hiện thông qua việc sử dụng IServiceProviderIServiceScopeFactory để tạo một scope mới. Điều này đặc biệt hữu ích trong các tình huống mà ứng dụng của bạn không nhận yêu cầu HTTP thông qua controller mà thay vào đó, nó lắng nghe và nhận tin nhắn (ví dụ, sử dụng giao thức AMQP) để khởi tạo luồng logic của mình

Bước 1: Định Nghĩa Scope Mới

Bạn cần tạo một scope mới mỗi khi nhận được một tin nhắn. Điều này đảm bảo rằng mỗi tin nhắn được xử lý trong một môi trường riêng biệt, tương tự như cách một yêu cầu HTTP mới tạo một scope mới trong một ứng dụng web truyền thống.

Bước 2: Sử Dụng IServiceScopeFactory

IServiceScopeFactory cho phép bạn tạo một scope mới. Bạn có thể tiêm IServiceScopeFactory vào lớp của mình và sử dụng nó để tạo một scope mới mỗi khi cần

public class Listener
{
  private readonly IServiceScopeFactory _scopeFactory;

  public Listener(IServiceScopeFactory scopeFactory)
  {
    _scopeFactory = scopeFactory;
  }

...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

.NET Core là gì?

senior

Sự khác biệt giữa Dịch vụ Hosted và Dịch vụ Windows là gì?

junior

Tài nguyên không quản lý (unmanaged resource) trong .NET là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào