Câu hỏi phỏng vấn Unit testing
Câu hỏi

Làm thế nào để viết unit test cho private method?

Câu trả lời

Trong lập trình, phương thức riêng tư (private methods) thường không được truy cập trực tiếp từ bên ngoài lớp mà chúng được định nghĩa. Điều này đặt ra một thách thức khi viết kiểm thử đơn vị, vì kiểm thử đơn vị thường yêu cầu truy cập trực tiếp vào phương thức để kiểm tra. Tuy nhiên, có một số cách để kiểm thử các phương thức riêng tư:

  • Không Kiểm thử Trực tiếp: Một quan điểm là không nên kiểm thử trực tiếp các phương thức riêng tư, vì chúng là chi tiết triển khai nội bộ. Thay vào đó, bạn nên kiểm thử thông qua các phương thức công khai (public methods) mà sử dụng các phương thức riêng tư đó. Nếu một phương thức riêng tư không được gọi thông qua bất kỳ phương thức công khai nào, có thể nó không cần thiết và nên được loại bỏ.
  • Sử dụng Reflection hoặc Các Kỹ thuật Tương tự: Trong một số ngôn ngữ lập trình, bạn có thể sử dụng reflection hoặc các kỹ thuật tương tự để truy cập các phương thức riêng tư trong quá trình kiểm thử. Tuy nhiên, điều này có thể làm giảm tính đóng gói của mã và nên được sử dụng một cách cẩn thận.
  • **Thay đổi Phạm vi Truy cập Tạm thời...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Chiến lược tốt nhất cho unit tests ứng dụng dựa trên cơ sở dữ liệu là gì?

expert

Unit Testing có đáng để bỏ công sức không?

middle

Khi nào và ở đâu bạn nên sử dụng Mocking?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào