Câu hỏi phỏng vấn Node.js
Câu hỏi

Lập trình event-driven là gì? Ứng dụng trong Nodejs như thế nào?

Câu trả lời

Lập trình sự kiện (Event-driven programming - EDP) là một mô hình lập trình trong đó luồng thực thi của chương trình được xác định bởi các sự kiện bên ngoài. Các sự kiện này có thể là hành động của người dùng (như nhấp chuột, nhập từ bàn phím), sự kiện từ hệ thống (như tải file hoàn tất), tin nhắn từ các chương trình khác, đầu vào từ cảm biến, v.v. Mô hình này phổ biến trong các ứng dụng giao diện người dùng đồ họa và máy chủ mạng.

Ứng dụng trong Node.js

Node.js là một nền tảng phát triển ứng dụng mạng sử dụng JavaScript, được xây dựng dựa trên mô hình sự kiện không đồng bộ. Node.js sử dụng mô hình event-driven mạnh mẽ để xử lý nhiều yêu cầu cùng một lúc mà không bị chặn (blocking) thực thi của các yêu cầu khác. Điều này làm cho Node.js trở thành lựa chọn tốt cho việc xây dựng các ứng dụng web thời gian thực cần xử lý nhanh chóng và hiệu quả.

Node.js sử dụng EventEmitter để hỗ trợ lập trình sự kiện. EventEmitter là một module cho phép các đối t...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Có khác biệt giữa res.sendreturn res.send trong Express.js?

senior

Trong JavaScript hàm map có thể lặp qua các thuộc tính của một đối tượng không?

middle

Node.js stream là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào