Câu hỏi

Tại sao Node.js lại là đơn luồng?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Node.js được tạo rõ ràng như một thử nghiệm trong xử lý bất đồng bộ. Lý thuyế...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Làm thế nào để đo lường hiệu suất của các hoạt động không đồng bộ?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để đo thời gian của các hoạt động không đồng bộ?

Xem câu trả lời detail

Các luồng worker khác gì với cluster?

Xem câu trả lời detail

WASI là gì?

Xem câu trả lời detail

Thread pool là gì?

Xem câu trả lời detail