Câu hỏi phỏng vấn Node.js
Câu hỏi

REPL là gì? Node js có REPL không?

Câu trả lời

REPL trong Node.js là viết tắt của Read Eval Print Loop, đây là một môi trường lập trình (thường là một cửa sổ console) cho phép bạn nhập từng biểu thức lập trình và nhận kết quả ngay lập tức. Node.js có môi trường REPL tích hợp, cho phép bạn thực hiện các tác vụ như sau:

  • Read: Đọc thông tin đầu vào từ người dùng, chuyển đổi thành dữ liệu JavaScript và lưu trữ trong bộ nhớ.
  • Eval: Đánh giá các cấu trúc dữ liệu này.
  • Print: In kết quả ra màn hình.
  • ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

export default trong JavaScript là gì?

middle

Mối quan hệ giữa Node.jsV8 là gì?

middle

Cách hoạt động của concurrency trong Node.js như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào