Câu hỏi phỏng vấn Go lang
Câu hỏi

Liệt kê một số ưu điểm của Goroutines so với threads?

Câu trả lời

Một số ưu điểm của Goroutines so với threads bao gồm:

  1. Hiệu quả về tài nguyên: Goroutines sử dụng ít bộ nhớ hơn và có kích thước stack nhỏ hơn, có thể tăng hoặc giảm theo nhu cầu của ứng dụng, giúp chúng trở nên hiệu quả hơn về mặt tài nguyên so với threads.
  2. Thời gian khởi động nhanh: Goroutines có thời gian khởi động nhanh hơn threads, giúp chúng có thể được bắt đầu và dừng một cách nhanh chóng.
  3. Đa nhiệm không chặn: Khi Goroutines gặp phải một hoạt động chặn, như chờ I/O hoặc đợi một khoảng thời gian, lập trình viên Go có thể tạm dừng Goroutine đó và chuyển sang Goroutine khác sẵn sàng chạy, giúp tối ưu hóa việc sử dụng CPU và tránh lãng phí thời gian chờ đợi.
  4. Khả năng mở rộng cao: Goroutines nhẹ và dễ dàng mở rộng, cho phép tạo ra nhiều đơn vị đồng thời để xử lý nhiều tác vụ hoặc xử lý lượng lớn dữ liệu. Điều này đặc biệt hữu ích trong các tình huống đòi hỏi nhiều tính song song, như quản lý yêu cầu mạng hoặc xử lý bộ dữ liệu lớn....
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Có thể trả về nhiều giá trị từ một hàm trong Go không?

junior

Những lợi ích của việc sử dụng ngôn ngữ lập trình Go là gì?

middle

Làm thế nào để tìm kiểu của một đối tượng trong Go?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào