Câu hỏi phỏng vấn CSS
Câu hỏi

Liệt kê những ưu điểm và nhược điểm của External Style Sheets?

Câu trả lời

Ưu điểm của External Style Sheets

  1. Kiểm soát phong cách của nhiều tài liệu từ một file: Sử dụng External Style Sheets cho phép bạn quản lý phong cách của nhiều trang web từ một file CSS duy nhất.
  2. Tái sử dụng và tổ chức mã: Các class có thể được tạo ra để sử dụng trên nhiều loại phần tử HTML trong nhiều tài liệu.
  3. Nhất quán về trải nghiệm người dùng: Đảm bảo sự nhất quán về trải nghiệm người dùng trên nhiều trang web.
  4. Dễ dàng bảo trì và cập nhật hiệu quả: Chỉ cần thay đổi một vài dòng mã trong file CSS trung tâm để điều chỉnh phông chữ, màu sắc và bố cục mà không cần chỉnh sửa từng phần tử HTML.
  5. Tiết kiệm thời gian và tăng tốc độ tải trang: Trình duyệt web có thể lưu cache thông tin phong cách, giúp tải trang nhanh hơn và hiệu quả hơn.
  6. Tối ưu hóa thiết kế và thiết kế đáp ứng: CSS cung cấp nhiều khả năng thiết kế và cho phép thiết kế web đáp ứng, thích ứng với nhiều kích thước màn hình và thiết bị.
  7. Thân thiện với SEO: Mã CSS sạch và có cấu trúc có thể cải thiện SEO của trang web.
  8. Khả năng truy cập và trang in thân thiện: CSS cho phép...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Làm sao để căn chỉnh nội dung của thẻ <p> nằm ngay trung tâm của thẻ <div> trong CSS?

junior

Làm thế nào để chỉ định màu trong CSS?

middle

Trong CSS z-index là gì? Nó hoạt động như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào