Câu hỏi

Cách để tự động đánh số giá trị heading của section và category?

senior
Ẩn câu trả lời detail

Ta có thể dùng khái niệm CSS counter (bộ đếm). Điều này cho phép chúng ta điều chỉnh hình thức của nội dung dựa trên vị trí trong document. Để sử dụng nó, trước tiên chúng ta cần khởi tạo g...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Mô tả chi tiết cách CSS hoạt động?

Xem câu trả lời detail

DOM là gì và cách nó liên kết với CSS?

Xem câu trả lời detail

Tweening trong CSS?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa nth-child()nth-of-type()?

Xem câu trả lời detail

Cách để tự động đánh số giá trị heading của section và category?

Xem câu trả lời detail