Câu hỏi phỏng vấn Software Testing
Câu hỏi

Mocking là gì?

Câu trả lời

Trong lập trình và kiểm thử phần mềm, "Mocking" là kỹ thuật tạo ra các đối tượng giả (mock objects) để mô phỏng hành vi của các đối tượng thực trong môi trường kiểm thử. Mục đích của việc sử dụng mocking là để kiểm tra chức năng của một phần của hệ thống mà không phụ thuộc vào các phần khác hoặc các tài nguyên bên ngoài như cơ sở dữ liệu, file hệ thống, hoặc dịch vụ web.

Mục Đích của Mocking

  • Tách Biệt Phụ Thuộc: Mocking cho phép kiểm thử một phần của hệ thống mà không cần phụ thuộc vào các phần khác, giúp kiểm thử trở nên đơn giản và dễ kiểm soát hơn.
  • Kiểm Soát Hành Vi: Khi sử dụng mock objects, bạn có thể kiểm soát hành vi của chúng, bao gồm việc mô phỏng các tình huống lỗi hoặc ngoại lệ mà có thể khó tái tạo trong môi trường thực.
  • **Tăng T...
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Tôi mất gì khi áp dụng TDD? Những nhược điểm của Test Driven Development(TDD) là gì?

middle

Phần trăm Code Coverage hợp lý cho unit test là bao nhiêu (và tại sao)?

senior

Unit Testing có nên được thêm vào một sự án đang chạy hay không? Nếu có, làm thế nào và liệu nó có đáng không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào