Câu hỏi phỏng vấn Unit testing
Câu hỏi

Khi nào và ở đâu bạn nên sử dụng Mocking?

Câu trả lời

Mocking là một kỹ thuật trong kiểm thử phần mềm mà bạn tạo ra một phiên bản giả mạo (mock) của một đối tượng, hệ thống, hoặc dịch vụ để kiểm tra chức năng của mã mà không phụ thuộc vào các thành phần bên ngoài. Dưới đây là một số trường hợp khi bạn nên sử dụng mocking:

  • Phụ thuộc Bên Ngoài: Khi mã của bạn phụ thuộc vào các thành phần bên ngoài mà khó kiểm soát hoặc không ổn định (ví dụ: dịch vụ web, cơ sở dữ liệu), mocking có thể giúp bạn kiểm thử mã mà không cần tới các thành phần đó.
  • Tăng Tốc Độ Kiểm thử: Mocking có thể giúp tăng tốc độ kiểm thử bằng cách loại bỏ sự chậm trễ từ việc giao tiếp với các thành phần bên ngoài thực tế.
  • Kiểm soát Hành vi: Mocking cho phép bạn mô phỏng các tình huống cụ thể, bao gồm cả các trường hợp lỗi hoặc ngoại lệ, để kiểm tra cách mã của bạn xử lý chúng.
  • Tránh Tác động Đến Môi trường Thực: Khi kiểm thử có thể tác động đến dữ liệu sản xuất hoặc gây ra các hiệu ứng phụ không mong muốn, mocking giúp bạn thực hiện kiểm thử mà không ảnh hưởng đến môi trường ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Hãy kể một số lợi ích của việc Unit Testing đối với lập trình viên?

expert

Làm thế nào để test một hàm private hoặc một lớp có các phương thức, trường hoặc lớp nội bộ private?

middle

Sự khác biệt giữa việc Mock một đối tượng và Spy trên nó là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào