Câu hỏi phỏng vấn Unit testing
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa Unit TestsIntegration Tests là gì?

Câu trả lời

Kiểm thử Đơn vị (Unit Tests) và Kiểm thử Tích hợp (Integration Tests) là hai phương pháp kiểm thử phần mềm quan trọng, mỗi loại có mục đích và phạm vi riêng:

Kiểm thử Đơn vị (Unit Tests)

  • Mục đích: Kiểm thử đơn vị tập trung vào việc kiểm tra từng "đơn vị" nhỏ nhất của mã nguồn, thường là các phương thức hoặc hàm, một cách độc lập với phần còn lại của hệ thống.
  • Phạm vi: Kiểm tra tính đúng đắn của logic nghiệp vụ trong từng phương thức hoặc hàm mà không phụ thuộc vào các đơn vị khác hoặc hệ thống bên ngoài như cơ sở dữ liệu, file hệ thống, hoặc dịch vụ web.
  • Lợi ích: Giúp phát hiện sớm lỗi trong quá trình phát triển, dễ dàng xác định nguyên nhân lỗi, và hỗ trợ phát triển theo hướng Test-Driven Development (TDD).

Kiểm thử Tích hợp (Integration Tests)

  • Mục đích: Kiểm thử tích hợp tập trung vào việc kiểm tra sự tương tác giữa các đơn vị, module, hoặc dịch vụ để đảm bảo chúng hoạt động đúng đắn khi kết hợp với nhau.
  • Phạm vi: Kiểm tra các tương...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Phần trăm Code Coverage hợp lý cho unit test là bao nhiêu (và tại sao)?

middle

Khi nào và ở đâu bạn nên sử dụng Mocking?

middle

Làm thế nào để viết unit test cho private method?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào