Câu hỏi phỏng vấn Software Testing
Câu hỏi

Lợi ích của unit test so với integration test là gì?

Câu trả lời
  • Unit Tests: unit test tập trung vào việc kiểm tra các thành phần cấp thấp nhất của mã, thường là các phương thức hoặc hàm riêng lẻ, để đảm bảo rằng chúng hoạt động đúng như mong đợi. Giá trị cơ bản của unit test là cô lập từng phần của chương trình và chứng minh rằng các phần đó chính xác về mặt logic. unit test giúp phát hiện lỗi sớm trong quá trình phát triển, đồng thời hỗ trợ việc refactoring mã nguồn bằng cách đảm bảo rằng các thay đổi không làm ảnh hưởng đến hành vi hiện có của mã.
  • Integration Tests: integration test kiểm tra cách thức tương tác giữa các thành phần hoặc hệ thống con khác nhau trong ứng dụng. Giá trị cơ bản của integration test là đảm ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Unit Testing có đáng để bỏ công sức không?

middle

Làm thế nào để unit test một đối tượng có truy vấn cơ sở dữ liệu?

senior

Những phương pháp hay nhất cho việc unit tests các phương thức sử dụng cache heavily là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào