Câu hỏi phỏng vấn Unit testing
Câu hỏi

Hãy kể một số lợi ích của việc Unit Testing đối với lập trình viên?

Câu trả lời

Lợi ích của việc kiểm thử đơn vị (Unit Testing) đối với lập trình viên dựa trên trải nghiệm cá nhân có thể bao gồm:

  1. Phát hiện lỗi sớm: Kiểm thử đơn vị giúp phát hiện lỗi từ giai đoạn đầu của quá trình phát triển, giúp tiết kiệm thời gian và công sức sửa lỗi về sau.

  2. Tài liệu sống: Các test case cung cấp một dạng tài liệu sống, mô tả cách thức hoạt động của mã nguồn và cách sử dụng các API.

  3. Tự tin khi thay đổi mã nguồn: Kiểm thử đơn vị tạo ra một mạng lưới an toàn, cho phép lập trình viên thực hiện thay đổi và cải tiến mã nguồn mà không lo lắng về việc phá vỡ chức năng hiện có.

  4. Cải thiện thiết kế mã nguồn: Quá trình viết kiểm thử đơn vị thúc đẩy việc thiết kế mã ngu...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Có nên viết unit test cho GetterSetter không?

middle

Việc viết unit test có đáng giá cho các chức năng đã tồn tại không?

middle

Chúng ta có nên viết unit tests các private methods hay chỉ các public methods?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào