Câu hỏi phỏng vấn Mongodb
Câu hỏi

Một số tiện ích để sao lưukhôi phục dữ liệu trong MongoDB là gì?

Câu trả lời

Trong MongoDB, việc sao lưu và khôi phục dữ liệu là quan trọng để đảm bảo an toàn dữ liệu và khả năng phục hồi của hệ thống trước các sự cố. Dưới đây là một số tiện ích và phương pháp được sử dụng để sao lưu và khôi phục dữ liệu trong MongoDB:

1. Sử dụng mongodumpmongorestore

  • mongodump: Là một công cụ sao lưu dữ liệu bằng cách tạo ra các bản dump của dữ liệu dưới dạng BSON từ một instance MongoDB. Công cụ này hữu ích cho việc tạo bản sao lưu của các deployment nhỏ.
  • mongorestore: Là công cụ được sử dụng để khôi phục dữ liệu từ các bản dump BSON đã được tạo bởi mongodump. mongorestore có thể khôi phục một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh, một collection riêng lẻ, hoặc một phần của collection.

2. Sao lưu bằng cách sử dụng Oplog

  • Oplog Backup: Sử dụng mongodump với tùy chọn --oplog cho phép bạn thực hiện sao lưu trên một cơ sở dữ liệu đang hoạt động mà không làm mất tính nhất quán của dữ liệu. Khi khôi phục, sử dụng mongorestore với tùy chọn --oplogReplay để đảm bảo dữ liệu được khôi phục đúng với thời điểm sao lưu.

3. Sao lưu từ các Instance MongoDB không phải Local

  • Remote Backup: Cả mongodumpmongorestore đều cho phép bạn kết nối đến một instance...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Scale-Out xảy ra như thế nào trong MongoDB?

middle

Giải thích về SET trong MongoDB?

junior

Làm sao để query trong MongoDB?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào