Câu hỏi phỏng vấn Net core
Câu hỏi

.NET Core là gì?

Câu trả lời

.NET Core là một nền tảng phần mềm máy tính miễn phí và mã nguồn mở được phát triển bởi Microsoft và cộng đồng .NET trên GitHub. Đây là một phiên bản của .NET Framework, nhưng được thiết kế để hỗ trợ đa nền tảng, có thể chạy trên Windows, macOS và Linux. .NET Core được tạo ra với mục tiêu xây dựng các ứng dụng hiện đại, tối ưu cho đám mây, và hỗ trợ phát triển IoT (Internet of Things).

.NET Core bao gồm:

  • CoreCLR: Môi trường thực thi .NET Core, sử dụng trình biên dịch JIT để chuyển mã IL (Intermediate Language) sang mã máy.
  • CoreFX: Tập hợp các thư viện framework cung cấp các API cho các chức năng cơ bản.
  • SDK và các công cụ CLI: Bộ công cụ dòng lệnh để phát triển, xây dựng và triển khai ứng dụng .NET Core.

Ưu điểm của .NET C...

entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Sự khác biệt giữa CIL và MSIL (IL) là gì?

middle

.NET Core bao gồm những gì

senior

Làm thế nào để chọn phiên bản mục tiêu của thư viện .NET Standard?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào