Câu hỏi phỏng vấn Kubernetes
Câu hỏi

PBD là gì?

Câu trả lời

Quản trị viên Kubernetes có thể tạo một loại triển khai: PodDisruptBudget (PBD) để ứng dụng có tính khả dụng cao, nó đảm bảo rằng số lượng tối thiểu các pods đang chạy được thừa nhận như đã đề cập trong thuộc tính minAvailable. Điều này rất hữu ích khi thực hiện thoát, nơi thoát sẽ tạm dừng cho đến khi PDB được thừa nhận để đả...

entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Các cách khác nhau để cung cấp kết nối mạng bên ngoài cho K8 là gì?

junior

Cấu hình TLS với Ingress?

middle

Các loại cân bằng tải với Kubernetes là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào