Câu hỏi phỏng vấn Kubernetes
Câu hỏi

Kubernetes là gì?

Câu trả lời

Kubernetes là công nghệ phân phối mã nguồn mở giúp ta lên lịch và thực thi container ứng dụng trên nhiều cụm. Kubernetes bao gồm hai kiểu tài nguyên:

Master => Điều phối tất cả các hoạt động trong cụm, ví dụ, => lập lịch ứng dụng, duy trì trạng thái của ứng dụng, mở rộng ứng dụng và phát hành ra các bản cập nhật mới

Node => Một nút là một phiên bản của hệ điều hành đóng vai trò là một worker trong cụm Kubernetes.

Ngoài ra, Node có hai thành phần:

  • Kubelet => Tác nhân quản lý và giao tiếp với master
  • Tool (Docker/container) => Công cụ để chạy các hoạt động container

Nó được thiết kế dựa trên cơ sở là một tập hợp các container được kết hợp lỏng lẻo, tập trung vào việc triển khai, duy trì và mở rộng khối lượng công việc. Hoạt động như một động cơ để giải quyết trạng thái bằng cách hội tụ trạng thái thực tế và trạng thái mong muốn của hệ thống (tự phục hồi). Ẩn khỏi phần cứng bên dưới của các nút và cung cấp giao diện thống nhất cho khối lượng công việc được triển khai và sử dụng nhóm tài nguyên (phần ...

entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Có vấn đề gì khi dùng namespace mặc định?

middle

Nêu sự khác biệt giữa Docker Swarm và Kubernetes?

middle

Cách khắc phục sự cố nếu POD không lên lịch

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào