Câu hỏi

Làm thế nào để thực hiện bảo trì trên nút K8?

Câu trả lời

Bất cứ khi nào có sẵn các bản vá bảo mật, quản trị viên Kubernetes phải thực hiện nhiệm vụ bảo trì để áp dụng bản vá bảo mật cho container đang chạy nhằm ngăn nó khỏi lỗ hổng bảo mật, đây thường là một phần không thể tránh khỏi trong quản trị. Hai lệnh sau rất hữu ích để thoát nút K8s một cách an toàn.

kubectl cordon
kubectl drain –ignore-daemon set

Lệnh đầu ...

Bạn cần đăng nhập để xem
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Các loại cân bằng tải với Kubernetes là gì?

entry

Init container là gì?

entry

Cho biết dịch vụ và namespace trong file sau?

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: some-configmap
data:
  some_url: silicon.chip

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào