Câu hỏi phỏng vấn Kubernetes
Câu hỏi

Làm thế nào để thực hiện bảo trì trên nút K8?

Câu trả lời

Bất cứ khi nào có sẵn các bản vá bảo mật, quản trị viên Kubernetes phải thực hiện nhiệm vụ bảo trì để áp dụng bản vá bảo mật cho container đang chạy nhằm ngăn nó khỏi lỗ hổng bảo mật, đây thường là một phần không thể tránh khỏi trong quản trị. Hai lệnh sau rất hữu ích để thoát nút K8s một cách an toàn.

kubectl cordon
kubectl drain –ignore-daemon set

Lệnh đầu ...

entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Làm sao để lấy logs trung tâm của POD?

junior

Vai trò của cân bằng tải trong Kubernetes như thế nào?

middle

Nêu sự khác biệt giữa Docker Swarm và Kubernetes?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào