Câu hỏi phỏng vấn Kubernetes
Câu hỏi

Init container là gì?

Câu trả lời

Init Containers là các container chạy trước khi container chính chạy với ứng dụng được container hóa của bạn. Chúng thường chứa các script thiết lập chuẩn bị m...

entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Các kiểu dịch vụ K8 nào khác nhau chạy trên một nút?

junior

Làm thế nào để biến dịch vụ trong spec bên dưới thành dịch vụ bên ngoài?

junior

Tại sao lại cần Operator?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào