Câu hỏi

Các kiểu dịch vụ K8 nào khác nhau chạy trên một nút?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Cụm K8 bao gồm hai kiểu nút là executor node và dịch vụ master.

Executor node:

  • Kube-proxy: dịch vụ này có trách nhiệm giao tiếp của pods trong cụm và đến bên ngoài mạng...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Làm thế nào chúng ta có thể chuyển tiếp cổng '8080 (container) -> 8080 (service) -> 8080 (ingress) -> 80 (browser) và nó có thể được thực hiện như thế nào?

Xem câu trả lời detail

Các cách khác nhau để cung cấp kết nối mạng bên ngoài cho K8 là gì?

Xem câu trả lời detail

Làm sao để chạy POD trên một nút cụ thể?

Xem câu trả lời detail

Cách khắc phục sự cố nếu POD không lên lịch

Xem câu trả lời detail

Nêu sự khác biệt giữa Docker Swarm và Kubernetes?

Xem câu trả lời detail