Câu hỏi phỏng vấn Kubernetes
Câu hỏi

Cách khắc phục sự cố nếu POD không lên lịch

Câu trả lời

Trong bộ lập lịch của K8 chịu trách nhiệm tạo các pod vào các nút. Có nhiều yếu tố có thể dẫn đến POD không thể khởi động. Phổ biến nhất là hết tài nguyên, hãy sử dụng các lệnh như...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Vai trò của cân bằng tải trong Kubernetes như thế nào?

junior

Hoàn thành file thông số cấu hình sau để làm cho nó Ingress?

metadata:
  name: someapp-ingress
spec:
entry

Kubernetes là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào