Câu hỏi phỏng vấn Software Testing
Câu hỏi

Phần trăm Code Coverage hợp lý cho unit test là bao nhiêu (và tại sao)?

Câu trả lời

Phần trăm phủ code (Code Coverage %) trong kiểm thử đơn vị là một chỉ số đo lường tỷ lệ phần trăm của mã nguồn được kiểm thử tự động bằng các test case. Một phần trăm phủ code hợp lý thường phụ thuộc vào mục tiêu và ngữ cảnh cụ thể của dự án, nhưng một số chuyên gia cho rằng mục tiêu từ 70% đến 90% là hợp lý.

Lý do để có Phần trăm Phủ Code Hợp lý:

  1. Đảm bảo Chất lượng: Phủ code cao giúp đảm bảo rằng hầu hết các phần của mã nguồn đã được kiểm tra, giảm thiểu rủi ro về lỗi và tăng cường chất lượng phần mềm.

  2. Phát hiện Lỗi Sớm: Kiểm thử đơn vị giúp phát hiện lỗi sớm trong quá trình phát triển, khiến việc sửa lỗi trở nên dễ dàng và ít tốn kém hơn.

  3. Tài liệu sống: Test case có thể coi như một dạng tài liệu sống, mô tả cách mã nguồn hoạt động và cách sử dụng các API.

  4. Tự tin khi Refactor: Phủ code cao cung cấp sự tự ti...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Làm thế nào để unit test một đối tượng có truy vấn cơ sở dữ liệu?

senior

Unit test, Integration Test, Smoke test, Regression Test là gì và sự khác biệt giữa chúng là gì?

senior

Unit Testing có nên được thêm vào một sự án đang chạy hay không? Nếu có, làm thế nào và liệu nó có đáng không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào