Câu hỏi

Spring Security là gì?

Câu trả lời

Spring Security là một phần của Spring Framework, là framework hỗ trợ lập trình viên triển khai các biện pháp bảo mật ở cấp độ ứng dụng. Nó cung cấp khả năng xác thực (authentication), bảo vệ, kiểm soát truy cập (authorization) và có khả năng tuỳ biến cao, tập trung chủ yếu vào Authentication và Authorization cho một ứng dụng Java

Spring Security cung cấp các tính năng như:

  • Xác thực và phân quyền: Cho phép xác định người dùng và kiểm tra quyền truy cập vào các tài nguyên của ứng dụng
  • Chống các nguy cơ bảo mật: Như Cross-site Forgery, CSRF Attacks, ClickJacking
  • Tích hợp với các công nghệ khác: Hỗ trợ tích hợp với Spring Web MVC, Servlet API và có thể kết hợp với Spring Session để quản lý phiên phân tán

Spring Security hoạt động dựa trên mô hình client-server, sử dụng các bộ lọc (filters) để...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Bạn có cần có spring-mvc.jar trong classpath hay nó là một phần của Spring Core?

middle

Aspect-Oriented Programming (AOP) là gì?

middle

Spring MVC Interceptor là gì và cách sử dụng nó như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào