Câu hỏi

Sự khác biệt giữa $scopescope trong Angular là gì?

Câu trả lời

Trong Angular, $scope được sử dụng để triển khai khái niệm dependency injection (D.I), trong khi scope được sử dụng cho việc liên kết...

Bạn cần đăng nhập để xem