Câu hỏi phỏng vấn Angular
Câu hỏi

EagerLazy loading trong Angular là gì?

Câu trả lời

Trong Angular, Eager LoadingLazy Loading là hai kỹ thuật được sử dụng để tải các module trong ứng dụng. Dưới đây là sự khác biệt giữa chúng:

Eager Loading:

  • Eager Loading là kỹ thuật tải các module ngay khi ứng dụng khởi động. Đây là chiến lược tải module mặc định trong Angular.
  • Tất cả các module cần thiết cho ứng dụng sẽ được tải trước khi ứng dụng bắt đầu, điều này có thể làm chậm thời gian khởi động ban đầu nhưng sau đó các yêu cầu đến ứng dụng sẽ nhanh hơn do tất cả các tài nguyên đã sẵn sàng.
  • Eager Loading thích hợp cho các ứng dụng nhỏ hoặc khi các module cần thiết ngay từ đầu.

Lazy Loading:

  • Lazy Loading là kỹ thuật tải các module một cách chậm trễ, tức là chỉ khi chúng thực sự cần thiết hoặc được yêu cầu. Các module này sẽ không được tải ngay khi ứng dụng khởi động, mà chỉ khi người dùng điều hướng đến phần của ứng dụng mà sử dụng module đó.
  • Lazy Loading giúp giảm thời gian tải ban đầu của ứng dụng và có thể cải t...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Trong Angular Module là gì và nó chứa những gì?

middle

Có gì mới trong Angular 6 và tại sao chúng ta nên nâng cấp lên nó?

expert

Làm thế nào để bạn trích xuất cấu hình webpack từ dự án angular cli?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào