Câu hỏi

Sự khác biệt giữa SizedBoxContainer trong Flutter là gì?

Câu trả lời

Container trong Flutter là một widget có thể chứa nhiều widget và quản lý chúng một cách hiệu quả thông qua chiều rộng, chiều cao, phần đệm, màu nền, v.v. Nếu chúng ta có một widget cần một số kiểu nền có thể là hạn chế về màu sắc, hình dạng hoặc kích thước , chúng tôi có thể bọc nó trong một widget vùng chứa.

Tiện ích SizedBox tr...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Tệp pubspec.yaml trong Flutter để làm gì?

middle

Làm thế nào để kiểm tra xem một phương thức bất đồng bộ void đã hoàn thành trong Dart?

senior

Giải thích async , chờ đợi trong Flutter/Dart?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào