Câu hỏi

Tại sao nên sử dụng TypeScript?

Câu trả lời

  • Dễ phát triển dự án lớn: Với việc sử dụng các kỹ thuật mới nhất và lập trình hướng đối tượng nên TypeScript giúp chúng ta phát triển các dự án lớn một cách dễ dàng.
  • **Nhiều Framework lựa chọn...
Bạn cần đăng nhập để xem