Câu hỏi phỏng vấn Typescript
Câu hỏi

Tại sao nên sử dụng TypeScript?

Câu trả lời
  • Dễ phát triển dự án lớn: Với việc sử dụng các kỹ thuật mới nhất và lập trình hướng đối tượng nên TypeScript giúp chúng ta phát triển các dự án lớn một cách dễ dàng.
  • Nhiều Framework lựa chọn: Hiện nay các Javascript Framework đã dần khuyến khích nên sử dụng TypeScript để phát triển, ví dụ như AngularJS 2.0 và Ionic 2.0.
  • Hô trợ các tính năng của Javascript phiên bản mới nhất: TypeScript luôn đảm bảo việc sử dụng đầy đủ các kỹ thuật mới nhất của Javascript, ví dụ như version hiện...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Những điểm khác biệt giữa private keywordprivate fields trong TypeScript là gì?

middle

Làm thế nào để chọn giữa never, unknown, và any trong TypeScript?

middle

Những trường hợp sử dụng của một const assertion là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào