Câu hỏi phỏng vấn Node.js
Câu hỏi

Tại sao Nodejs lại dùng V8 Engine?

Câu trả lời

Node.js sử dụng V8 Engine vì nhiều lý do chính sau đây:

  1. Hiệu suất cao: V8 Engine là một trình biên dịch JavaScript hiệu quả, được viết bằng C++ và được thiết kế để cung cấp hiệu suất nhanh chóng cho việc thực thi mã JavaScript. V8 sử dụng các kỹ thuật như JIT (Just-In-Time) compilation để tối ưu hóa và tăng tốc độ thực thi mã.
  2. Độc lập với trình duyệt: Mặc dù V8 được phát triển bởi Google cho trình duyệt Chrome, nó là một thư viện độc lập và có thể được nhúng vào bất kỳ ứng dụng C++ nào. Điều này cho phép Node.js sử dụng V8 để thực thi mã JavaScript bên ngoài môi trường trình duyệt.
  3. Cộng đồng và hỗ trợ: V8 được hỗ trợ bởi một cộng đồng lớn và có sự đóng góp từ nhiều nhà phát triển. Sự phổ biến và sự hỗ trợ rộng rãi này giúp đảm bảo rằng V8 luôn được cập nhật và cải thiện.
  4. Tính linh hoạt và mở rộng: V8 cung cấp API cho phép các ứng dụng tương tác với mã JavaScript, giúp Node.js có thể mở...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa phạm vi toàn cục của trình duyệt và phạm vi toàn cục của Node.js là gì?

senior

Giải thích việc sử dụng NODE_ENV?

middle

Làm thế nào để sử dụng biến toàn cục trong Node.js?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào