Câu hỏi phỏng vấn Node.js
Câu hỏi

Ưu điểm của promise so với callback là gì?

Câu trả lời

Ưu điểm của Promise so với Callback trong lập trình JavaScript bao gồm:

  1. Cải thiện Đọc và Bảo trì Mã: Promises cung cấp cú pháp sạch sẽ và dễ đọc hơn so với callbacks. Cấu trúc mã trở nên tuyến tính và dễ theo dõi hơn, giúp dễ dàng hơn cho việc hiểu và bảo trì mã.
  2. Loại bỏ Callback Hell: Promises giúp tránh được "Callback Hell" hoặc "Pyramid of Doom", nơi các callback lồng nhau dẫn đến mã khó đọc và hiểu. Promises cho phép bạn xử lý các hoạt động bất đồng bộ một cách duyên dáng hơn, cải thiện cấu trúc tổng thể của mã.
  3. Xử lý Lỗi Tốt hơn: Promises có cơ chế xử lý lỗi tích hợp, giúp dễ dàng bắt và xử lý lỗi có thể xảy ra trong quá trình hoạt động bất đồng bộ. Điều này dẫn đến mã mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn, vì quản lý lỗi là một phần không thể tách rời của cấu trúc promise.
  4. Chuỗi và Tuần tự hóa: Promises tạo điều kiện cho việc chuỗi các hoạt động bất đồng bộ, làm cho việc tuần tự hóa nhiều tác vụ trở nên đơn giản. Khả năng chuỗi này tăng cường sự rõ ràng của mã, cung cấp một luồng logic hơn khi xử lý các tác vụ bất đồng bộ phụ thuộc.
  5. Đơn giản hóa Thiết kế: Promises đơn giản hóa thiết kế mã của bạn. Chúng tóm gọn một số phức tạp liên quan đến callbacks, cho...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Trong JavaScript hàm map có thể lặp qua các thuộc tính của một đối tượng không?

middle

Làm thế nào để tránh Callback Hell trong Node.js?

middle

Những trường hợp nào sử dụng module vm trong Node.js là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào