Câu hỏi

Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng use strict là gì?

Câu trả lời

use strict là một câu lệnh được sử dụng để bật strict mode cho toàn bộ tập lệnh hoặc các chức năng riêng lẻ. Strict mode là một cách để chọn tham gia một biến thể bị hạn chế (hạn chế một số tính năng) của JavaScript.

Ưu điểm:

  • Làm cho nó không thể vô tình tạo ra các biến toàn cục.
  • Đẩy ra các exception nếu xóa các thuộc tính không thể bị xóa (trước đó việc xóa đó chỉ đơn giản là không có tác dụng và cũng không có thông báo gì).
  • Bắt buộc tên tham số hàm là duy nhất.
  • `thi...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

middle

Generator trong Javascript là gì?

middle

Object trong Javascript là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào