Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Bạn có thể so sánh việc sử dụng Module Pattern với Constructor/Prototype Pattern không?

Câu trả lời

Mô hình Module và Mô hình Constructor/Prototype là hai cách phổ biến để cấu trúc mã JavaScript, mỗi mô hình có những ưu và nhược điểm riêng biệt tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của dự án.

Mô hình Module

Mô hình Module sử dụng các hàm tự gọi (IIFE - Immediately Invoked Function Expression) để tạo ra một không gian tên riêng biệt, giúp che giấu các biến và hàm riêng tư khỏi phạm vi toàn cục. Điều này giúp tránh xung đột tên biến và tạo ra một cấu trúc mã rõ ràng, dễ bảo trì.

Ưu điểm:

  • Che giấu thông tin: Cung cấp khả năng che giấu dữ liệu và hàm, giúp tạo ra các biến và hàm riêng tư.
  • Giảm thiểu xung đột tên biến: Bằng cách giới hạn phạm vi của biến và hàm trong một hàm IIFE, giảm thiểu nguy cơ xung đột tên biến.

Nhược điểm:

  • Hiệu suất: Mỗi lần sử dụng mô hình module để tạo một đối tượng, tất cả các hàm đều được tạo lại, có thể ảnh hưởng đến hiệu suất nếu tạo nhiều thực thể.

Mô hình Constructor/Prototype

Mô hình Constructor/Prototype sử dụng các hàm constructor và prototype...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

middle

Làm thế nào để so sánh hai object trong JavaScript?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào