Câu hỏi

Tại sao Stack được coi là một cấu trúc dữ liệu đệ quy?

Câu trả lời

Stack được coi là một cấu trúc dữ liệu đệ quy vì cách thức hoạt động của nó phù hợp với khái niệm đệ quy:

  1. Nguyên tắc Last In First Out (LIFO): Trong Stack, phần tử cuối cùng được đưa vào (push) sẽ được lấy ra trước (pop). Tính chất này giống như nguyên tắc của việc gọi hàm trong đệ quy, nơi mà hàm gọi sau cùng sẽ thực hiện xong trước khi hàm gọi trước đó được hoàn tất.
  2. Thực hiện đệ quy thông qua Stack: Khi ...
Bạn cần đăng nhập để xem
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Tại sao Stack lại hữu ích?

entry

Định nghĩa Stack là gì?

senior

Tại sao chúng ta cần các ký hiệu tiền tố (Prefix) và hậu tố (Postfix)?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào