Câu hỏi phỏng vấn Data Structures
Câu hỏi

Danh sách liên kết đôi (DDL) là gì?

Câu trả lời

Đây là một loại danh sách liên kết phức tạp, trong đó một nút có hai tham chiếu:

  • Một tham chiếu liên kết với nút tiếp theo trong chuỗi
  • Một tham chiếu khác liên kết với nút trước đó.

Cấu trúc này cho phép duyệt các phần tử dữ liệu theo cả hai hướng (trái sang phải và ngược lại).

Các ứng dụn...

entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

So sánh thao tác tra cứu (lookup) trong Trie và Bảng băm (Hash Table)?

entry

Mảng đa chiều là gì?

entry

Hãy định nghĩa về Linked List?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào