Câu hỏi phỏng vấn Net core
Câu hỏi

Tại sao thư viện .NET Standard tồn tại?

Câu trả lời

Thư viện .NET Standard tồn tại để tạo ra một giao diện chung cho các thư viện lớp có thể sử dụng trên nhiều triển khai .NET khác nhau, bao gồm .NET Framework, .NET Core và Xamarin. Mục tiêu của .NET Standard là giúp các nhà phát triển có thể viết mã một lần và chạy mọi nơi trên các nền tảng .NET, giảm thiểu sự phụ thuộc vào một triển khai cụ thể. Điều này giúp tăng cường khả năng tương thích và tái sử dụng mã giữa các dự án, từ đó giảm thời gian và công sức cần thiết để phát triển các ứng dụng đa nền tảng[1][2][3][4][5].

Citations:
[1] https://kungf...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Sự khác biệt giữa gRPC và WCF là gì?

junior

Sự khác biệt giữa SDKRuntime trong .NET Core là gì?

entry

BoxingUnboxing là gì ?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào