Câu hỏi

Thuật ngữ transpiling trong Javascript là gì?

Câu trả lời

Transpiling trong JavaScript là quá trình chuyển đổi mã từ một ngôn ngữ hoặc phiên bản ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ hoặc phiên bản khác mà vẫn giữ nguyên hoặc tương đương về chức năng. Trong bối cảnh của JavaScript, transpiling thường được sử dụng để chuyển đổi mã JavaScript được viết bằng các phiên bản mới hơn của ngôn ngữ (ví dụ: ES6/ES2015 trở lên) sang một phiên bản tương thích với các trình duyệt hoặc môi trường thực thi cũ hơn.

Mục đích của Transpiling

  • Tương thích ngược: Cho phép các nhà phát triển sử dụng các tính năng mới của JavaScript mà không phải lo lắng về việc liệu trình duyệt hoặc môi trường thực thi của người dùng cuối có hỗ trợ các tính năng đó hay không.
  • Cải thiện khả năng bảo trì và đọc mã: Các tính năng mới của JavaScript thường làm cho mã nguồn dễ đọc và bảo trì hơn. Transpiling cho phép sử dụng các tính năng này ngay cả khi mục tiêu thực thi không hỗ trợ trực tiếp chúng.
  • Sử dụng các ngôn ngữ khác: Transpiling cũng cho phép chuyển đổi mã từ các ngôn ngữ khác sang JavaScript, cho phép sử dụng các ngôn ngữ có cú ...
Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Hãy giải thích về ScopeScope Chain trong Javascript?

middle

Giải thích về phép gán qua giá trị và phép gán qua tham chiếu trong Javascript?

middle

Sự khác biệt giữa sự kiện tải trang document load event và sự kiện DOMContentLoaded event là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào