Câu hỏi phỏng vấn Spring
Câu hỏi

Ưu điểm của Spring MVC so với Struts MVC là gì?

Câu trả lời

Spring MVC và Struts MVC là hai framework phổ biến trong việc phát triển ứng dụng web dựa trên Java, mỗi cái có những ưu điểm riêng. Dưới đây là một số ưu điểm chính của Spring MVC so với Struts MVC:

  1. Linh hoạt và Tùy biến cao: Spring MVC cung cấp tính linh hoạt và tùy biến cao hơn so với Struts. Điều này cho phép các nhà phát triển dễ dàng thích nghi và tùy chỉnh ứng dụng theo nhu cầu cụ thể của họ
  2. Độc lập giữa các tầng: Các tầng trong Spring MVC độc lập với nhau, làm cho việc unit test trở nên dễ dàng hơn. Điều này giúp tăng cường khả năng bảo trì và mở rộng ứng dụng
  3. Tích hợp với nhiều Framework UI: Phần view trong Spring MVC có thể dễ dàng tích hợp với nhiều framework về UI như JSF, Freemarker, Thymeleaf, v.v., mang lại sự linh hoạt cao trong việc phát triển giao diện người dùng
  4. Dựa trên POJO: Spring MVC hoạt động dựa trên các POJO class, làm cho các hành động của nó khá đơ...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Sự khác biệt giữa các annotations @Component, @Controller, @Repository & @Service trong Spring là gì?

middle

Sự khác biệt giữa các Annotation @Controller@RestController trong Spring là gì?

middle

Auto wiring bean là gì trong Spring là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào