Câu hỏi

Autowiring trong Spring có những hạn chế gì?

Câu trả lời

Trong Spring Framework, autowiring là một tính năng mạnh mẽ giúp tự động chèn (inject) các phụ thuộc vào các bean, nhưng cũng có một số hạn chế như sau:

  1. Phụ thuộc không rõ ràng: Autowiring có thể làm cho các phụ thuộc trở nên không rõ ràng trong mã nguồn, khiến việc theo dõi và hiểu các mối quan hệ giữa các bean trở nên khó khăn hơn.
  2. Xung đột bean: Khi có nhiều bean cùng kiểu dữ liệu tồn tại trong Spring container, autowiring theo kiểu dữ liệu (by type) có thể gây ra ngoại lệ do không thể xác định được bean nào nên được chèn.
  3. Yêu cầu định nghĩa bean: Để autowiring hoạt động, tất cả các bean cần được chèn phải được định nghĩa trong Spring container. Nếu một bean không được định nghĩa, autowiring sẽ không thể tìm thấy và chèn bean đó.
  4. Khó khăn trong việc gỡ lỗi: Khi autowiring gặp vấn đề, việc gỡ lỗi có thể trở nên phức tạp ...
Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Spring Security là gì?

senior

Spring 5 có tương thích với các phiên bản Java cũ hơn không?

senior

Spring WebFlux là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào