Câu hỏi phỏng vấn CSS
Câu hỏi

Đơn vị vh/vm trong CSS là gì?

Câu trả lời

Trong CSS, vhvw là các đơn vị đo lường dựa trên kích thước của viewport (khung nhìn):

  • VH (Viewport Height): 1vh tương đương với 1% chiều cao của viewport. Ví dụ, nếu chiều cao viewport là 900px, 1vh sẽ bằng 9px.
  • VW (Viewport Width): 1vw tương đương với 1% chiều rộng của viewport. Ví dụ, nếu chiều rộng viewport là 1200px, 1vw sẽ bằng 12px.

Các đơn vị này rất hữu ích khi bạn muốn thiết kế giao diện web phản hồi (responsive design), vì chúng cho phép bạn đặt kích thước của các phần tử dựa trên tỷ lệ...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Sự khác biệt giữa inline, blockinline-block trong CSS là gì?

middle

Trong CSS, phần tử Pseudo và các lớp Pseudo là gì?

junior

Có những các nào thêm CSS vào trang web?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào