Câu hỏi

Làm sao để biết trình duyệt có hỗ trợ một thuộc tính CSS hay không?

Câu trả lời

Để biết trình duyệt có hỗ trợ một thuộc tính CSS hay không, bạn có thể sử dụng một số phương pháp sau:

 1. Sử dụng JavaScript: Bạn có thể kiểm tra sự hỗ trợ của thuộc tính CSS bằng cách sử dụng phương thức CSS.supports() trong JavaScript. Phương thức này cho phép bạn kiểm tra cả thuộc tính và giá trị.

  if (CSS.supports('display', 'grid')) {
   // Code nếu trình duyệt hỗ trợ display: grid
  }

  Hoặc bạn cũng có thể kiểm tra chỉ với thuộc tính:

  if (CSS.supports('display: grid')) {
   // Code nếu trình duyệt hỗ trợ display: grid
  }
 2. Sử dụng CSS @supports Rule: Trong CSS, bạn có thể sử dụng at-rule @supports để kiểm tra sự hỗ trợ của thuộc tính và áp dụng các quy tắc kiểu dáng chỉ khi thuộc tính được hỗ trợ[3].

  @supports (display: grid) ...
Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Làm thế nào để chỉ định màu trong CSS?

junior

Thẻ div và thẻ span khác nhau thế nào?

middle

Làm sao để căn chỉnh nội dung của thẻ <p> nằm ngay trung tâm của thẻ <div> trong CSS?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào