Câu hỏi phỏng vấn CSS
Câu hỏi

Trong CSS phông chữ `web-...

Câu trả lời

Trong CSS, web-safe fonts là những phông chữ được hỗ trợ rộng rãi bởi hầu hết các trình duyệt web và hệ điều hành, giúp đảm bảo rằng nội dung văn bản sẽ hiển thị một cách nhất quán trên các thiết bị khác nhau mà không cần phải tải phông chữ từ máy chủ bên ngoài. Các ví dụ về web-safe fonts bao gồm Arial, Verdana, Tahoma, Trebuchet MS, Times New Roman, Georgia, Garamond, Courier New, và Brush Script MT.

Fallback fonts là một kỹ thuật trong CSS cho phép bạn chỉ định một danh sách các phông chữ thay thế để sử dụng trong trường hợp phông chữ chính không khả dụng. Mục đích của việc sử dụng fallback fonts là để cải thiện khả năng tương thích và đảm bảo rằng nội dung vẫn có thể được đọc một cách rõ ràng, ngay cả khi phông chữ chín...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Trong CSS, border-box khác với content-box khác nhau như thế nào?

middle

Sự khác biệt giữa nth-child()nth-of-type() trong CSS là gì?

junior

Bạn biết những loại CSS selector nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào