Câu hỏi

Nêu những điểm khác nhau giữa CSS và CSS3?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Một số tính năng nổi bật được bổ sung thêm trong CSS3:

  • animation: Xác định chuyển động của một thành phần
  • appearance: Định dạng cho thành phần trông như giao diện chuẩn gần với người dùng.
  • backface-visibility: Xác định bề mặt sau của thành phần khi thực hiện một chuyển động xoay.
  • background-clip: Xác định vùng background được cắt bớt theo vùng được giới hạn.
  • background-origin: Xác định giá trị tương đối của background giới hạn theo vùng giới hạn.
  • background gradient:...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Mô tả chi tiết cách CSS hoạt động?

Xem câu trả lời detail

DOM là gì và cách nó liên kết với CSS?

Xem câu trả lời detail

**Tweening** trong CSS?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa `nth-child()` và `nth-of-type()`?

Xem câu trả lời detail

Cách để tự động đánh số giá trị heading của section và category?

Xem câu trả lời detail