Câu hỏi

Nêu những điểm khác nhau giữa CSS và CSS3?

Câu trả lời

Một số tính năng nổi bật được bổ sung thêm trong CSS3:

  • animation: Xác định chuyển động của một thành phần
  • appearance: Định dạng cho thành phần trông như giao diện chuẩn gần với người dùng.
  • backface-visibility: Xác định bề mặt sau của thành phần khi thực hiện một chuyển động xoay.
  • background-clip: Xác định vùng background được cắt bớt theo vùng được giới hạn.
  • background-origin: Xác định giá trị tương đối của background giới hạn theo vùng giới hạn.
  • background gradient:...
Bạn cần đăng nhập để xem