Câu hỏi phỏng vấn CSS
Câu hỏi

File splitting trong CSS là gì?

Câu trả lời

File splitting trong CSS là quá trình chia mã CSS của bạn thành nhiều tập tin nhỏ hơn thay vì giữ tất cả trong một tập tin lớn duy nhất. Mục đích của việc này là để cải thiện quản lý mã nguồn, tối ưu hóa việc tải trang và cải thiện hiệu suất bằng cách chỉ tải những phần CSS cần thiết cho một trang cụ thể.

Các lợi ích của file splitting bao gồm:

  • Dễ dàng quản lý và bảo trì: Khi mã CSS được chia thành các tập tin nhỏ hơn, việc tìm kiếm và bảo trì mã nguồn trở nên dễ dàng hơn. Bạn có thể nhanh chóng xác định và chỉnh sửa mã cho các phần cụ thể của trang web.
  • Tối ưu hóa hiệu suất: Khi chỉ tải những phần CSS cần thiết cho một trang, bạn giảm thiểu lượng dữ liệu cần tải xuống, giảm thời gian phân tích và render trang, từ đó cải thiện hiệu suất trang web.
  • Tận dụng bộ nhớ cache của trình duyệt: Khi một tập tin CSS không thay đổi, nó có thể được lưu trong bộ nhớ cache...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Các CSS selector sau đây có nghĩa là gì?

* div, p
* div p
* div ~ p
* div + p
* div > p
middle

Chiến lược mobile-first là gì?

senior

Sự khác biệt của biến CSS và biến preprocessor (SASS, LESS, Stylus) là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào