Câu hỏi phỏng vấn CSS
Câu hỏi

* { box-sizing: border-box } trong CSS để làm gì?

Câu trả lời

Thuộc tính * { box-sizing: border-box; } trong CSS được sử dụng để thay đổi cách tính toán chiều rộng và chiều cao tổng cộng của các phần tử. Khi sử dụng border-box, chiều rộng và chiều cao của phần tử sẽ bao gồm nội dung, padding và border, nhưng không bao gồm margin[6][7].

Sử dụng * làm bộ chọn phổ quát để áp dụng box-sizing: border-box cho tất cả các phần tử trên trang, bao gồm cả các pseudo-elements ::before::after. Điều này giúp cho việc thiết kế trở nên dễ dàng hơn vì bạn không cần phải thực hiện các phép tính phức tạp để tính toán chiều rộng cuối cùng của phần tử khi có padding và border[5].

Ưu điểm của việc sử dụng box-sizing: border-box:

  • Dễ dàng tính toán kích thước: Khi thiết kế, bạn không cần phải lo lắng về việc padding và border sẽ làm thay đổi kíc...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Kể tên bốn loại thuộc tính @media?

middle

Làm cách nào để tự động đánh số giá trị heading của section hay category bằng CSS?

middle

File splitting trong CSS là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào